Solarplexus chakrat

Solarplexuschakrat, vibrerar i färgen gul

Sitter vid solarplexus och förknippas med förändring, rörelse och vår relation med oss själva. Här fnns även styrka, rebellisk inre kraft och konstruktiv vrede. Att våga vara äkta gentemot sig själv och andra och ta beslut för sig själv och inte låta någon annan ta besluten åt dig. Sanskritnamnet för detta chakra är mamipura vilket betyder ”strålande ädelsten”

Solarplexus hör samman med den yttre känslovärlden. När energin flödar fritt i solarplexuschakrat uppstår; självförtroende, självrespekt, styrka, handlingskraft och livsglädje. Så ett balanserat chakra ger oss kraften att acceptera oss själva precis som vi är, utan att ta in vad andra tycker, tänker och känner. Nyckelordet är acceptans.

 

För att balansera detta chakra, le mot dig själv i spegeln varje dag! Sträck upp armarna ovanför ditt huvud så att du sträcker ut ditt solarplexus.

Affirmationer:

 

JA jag kan göra det här!

Jag lyssnat till min egen magkänsla och vågar följa den.

Jag manifesterar lätt mina önskningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *